Helgums Grus AB (HGAB) täkter

Plats: Kommun: Typ: Status:
Byn, Bispgården Ragunda Moräntäkt Endast utlastning från upplag
Guxås, Helgum Sollefteå Bergtäkt Aktiv
Hjälta, Långsele Sollefteå Moräntäkt Aktiv
Holmsta, Helgum Sollefteå Naturgrustäkt Endast utlastning från upplag
Lemrå, Bispgården Ragunda Bergtäkt Aktiv
Västby, Edsele Sollefteå Bergtäkt Aktiv

Leverans av CE-märkt järnvägsmakadam från porfyrtäkten i Lemrå utförs via lastramp till järnvägsvagnar i Ledinge (Graninge), se karta .Förebyggande och utredning av olyckor & brott genom kameraövervakning

HGAB använder kameraövervakning i vårt arbete med att förebygga olyckor, skadegörelse och stölder, samt att utreda brott och utkräva skadestånd.

Övervakningen sker av våra anläggningar dit allmänheten inte äger tillträde och med stöd av Kamerabevakningslagen (SFS 2018:1200) .

Rättslig grund för vårt beslut att kameraövervaka är intresseavvägning, där vi prioriterat personsäkerhet, arbetarskydd och ekonomiska värden framför intressen hos enskild person som brutit mot tillträdesförbudet till våra täkter.

Övervakningsfilmer lagras upp till 6 månader. Om ni brutit mot vårt tillträdesförbud till täkten och blivit filmade, kan ni kontakta oss med ansökan om att vi ska radera filmsekvensen. Sådan ansökan ska innehålla för oss godtagbart skäl till brott mot tillträdesförbudet, såsom räddningsinsats, för att vi ska besluta bevilja ansökan om radering.

Tillsynsmyndighet för vår kameraövervakning är Datainspektionen .

Personbil förbjuden

Personbil med släpkärra förbjuden

Av säkerhetsskäl får personbilar med släpkärra inte längre vistas i HGAB täkter. Hämtning av grus med egen släpkärra eller traktorvagn får endast ske vid verkstadsplan i Västergransjö, efter överenskommelse med Ragnar.Livsfara

Livsfara

Hinder, stup, backande arbetsmaskiner, sprängning och andra olycksrisker förekommer.

Av försäkringsskäl äger obehöriga ej tillträde till HGAB täkter.

Överträdelse beivras.HGAB Porfyrtäkt i Lemrå, Bispgården

Porfyrtäkt i Lemrå, BispgårdenFlygskanning av Lemrå

HGAB mäter regelbundet upp volymer i brytningsområden och upplag, med modern skannings- och analysteknikSidan uppdaterades senast 2018-11-30