Om företaget

Helgums Grus AB (HGAB) grundades och ägs av Ragnar Granlund. Företaget drivs av VD Ragnar tillsammans med produktionschef Johan Granlund.

Dagens verksamhet

Företagets specialitet är grus av dubbdäcksresistent stålhård porfyr som bryts i Porfyrberget Lemrå, vilket ligger på gränsen mellan Västernorrland och Jämtland. Staten utreder nu att klassa Porfyrberget Lemrå som riksintresse för värdefullt industrimineral. HGAB har därtill en handfull bergtäkter och moräntäkter som ger korta transportavstånd till kundprojekt i XYZ-länen.

HGAB är konkurrenskraftigt för större leveranser av ballast även på mycket långa avstånd, inte minst tack vare våra moderna högkapacitetslastbilar. Företagets tre mycket produktiva lastbilsekipage kör med upp till 70 ton bruttovikt på det nya BK4-vägnätet som infördes 2018, respektive med upp till 64 ton på det gamla BK1-vägnätet. Lastbilsflottan inkluderar även en fjärde lastbil, utrustad med undermonterat väghyvelblad för självständig vägjustering.

Till losshållning, avtäckning/avbaning, masstransporter, sortering och utlastning av grus i olika fraktioner, återställning av täkter samt schaktarbete för kunders projekt, används HGAB:s egna hjullastare, grävmaskin med hydraulhammare och rototilt m.m samt dumper.

Till förädling av krossat material anlitas externa krossentreprenörer några gånger per säsong. HGAB tar regelbundna prover på materialet för att hålla en bra kvalitet och kan erbjuda CE-märkta produkter som uppfyller EU:s byggproduktförordning.

HGAB sysselsätter tio personer på helårsbasis, inräknat underentreprenörers arbete med losshållning, krossning m.m.

Företagets säte är i Helgum , Sollefteå kommun.

Medlemskap

 • SBMI
 • Sveriges Åkeriföretag
 • Företagarna
 • Svenskt Näringsliv
 • IFRTT

Marknadsföring

Se annons i Åkerigrus-broschyren

Bildspel från företagsmässan 2019

Historik

Ragnar startade inom grusbranschen som 13-åring, då han började köra lastmaskin hos en åkare. 1963 startade Ragnar tillsammans med sina två bröder Bröderna Granlunds Grus & Vägmaterial AB. Bröderna Granlund drev företaget tillsammans till 1986, då de sålde företaget till dåvarande Domängrus (idag Swerock). Där arbetade Ragnar som regionchef för Södra Norrland fram till 1992, då han började som vägmaterialansvarig hos Sollefteå lastbilscentral.

År 2000 startades Helgums Grus AB av Ragnar Granlund. HGAB är inriktat på försäljning av grus från egna täkter.

HGAB produktionschef Johan Granlund har över 25 års branscherfarenhet och är känd som en av Nordens ledande experter inom vägteknik.

Milstolpar, urval

 • 2019: Johan Granlund produktionschef vid HGAB.
 • 2018: Nya arbetsbilar. HVO Euro 6, mer klimatsmart än elfordon.
 • 2017: Tre nya fyraxliga högkapacitetssläpvagnar. Cat 330 grävmaskin.
 • 2015: Uttag från Porfyrberget Lemrå passerar 500 000 ton.
 • 2014: Tre nya fyraxliga högkapacitetslastbilar.
 • 2013: CE-certifikat för porfyr till vägslitlager samt för grus till betongballast.
 • 2012: Uttag från bergtäkt Guxås passerar 300 000 ton.
 • 2009: Täkttillstånd för Porfyrberget Lemrå.
 • 2000: Ragnar bildar Helgums Grus AB.
 • 1992: Ragnar materialansvarig på Nipfrakt.
 • 1986: Domängrus köper Granlunds Grus; Ragnar regionchef på Domängrus (senare Nordgrus).
 • 1970: Granlundarna bygger Sollefteå - Österforsse Golfbana.
 • 1969: Br. Granlund bygger om Hallstabergets skidnedfarter.
 • 1963: Bröderna Granlunds Grus & Vägmaterial AB bildas.
HGAB på Bergsåkers travbana

HGAB på Bergsåkers travbana.

Sidan uppdaterades senast 2019-07-08