Helgums Grus AB (HGAB) täkter

Plats: Kommun: Typ: Status: Upplagsplan:
Porfyrberget Lemrå, Bispgården Ragunda Bergtäkt Aktiv Upplagsplan
Moräntäkt Byn, Bispgården Ragunda Moräntäkt Aktiv
Bergtäkt Tjärnberget, Guxås, Helgum Sollefteå Bergtäkt Aktiv
Moräntäkt Hjälta, Långsele Sollefteå Moräntäkt Endast utlastning från upplag
Natursandtäkt Holmsta, Helgum Sollefteå Naturgrustäkt Endast utlastning från upplag
Bergtäkt Orrmyrberget, Helgum Sollefteå Bergtäkt Aktiv från juni 2020

Terminaler

Leverans av CE-godkänd järnvägsmakadam från Porfyrberget Lemrå utförs via lastramp till järnvägsvagnar i Ledinge (Graninge), se karta .Lastning av makadamtåg på Stambanan vid Ledinge terminal

Lastning av makadamtåg på Stambanan vid Ledinge terminalLivsfara - Tillträde förbjudet

Livsfara - Tillträde förbjudet

Hinder, stup, backande arbetsmaskiner, sprängning och andra olycksrisker förekommer.

Med hänsyn till säkerhet för kunder och arbetare samt försäkringsskäl äger obehöriga ej tillträde till HGAB täkter. All hämtning av grus på personbilssläp och traktorvagn hänvisas till närupplag vid vår terminal i Västergransjö.

Oanmälda/obehöriga besök på våra arbetsplatser/täkter beivras såsom olaga intrång, vilket enligt Brottsbalken kan medföra upp till två års fängelse.Förebyggande och utredning av olyckor & brott genom kameraövervakning

HGAB använder kameraövervakning i vårt arbete med att förebygga olyckor, skadegörelse och stölder, samt att utreda brott och utkräva skadestånd.

Övervakningen sker av våra anläggningar dit allmänheten inte äger tillträde och med stöd av Kamerabevakningslagen (SFS 2018:1200) .

Rättslig grund för vårt beslut att kameraövervaka är intresseavvägning, där vi prioriterat personsäkerhet, arbetarskydd och ekonomiska värden framför intressen hos enskild person som brutit mot tillträdesförbudet till våra täkter.

Övervakningsfilmer lagras upp till 6 månader. Om ni brutit mot vårt tillträdesförbud till täkten och blivit filmade, kan ni kontakta oss med ansökan om att vi ska radera filmsekvensen. Sådan ansökan ska innehålla för oss godtagbart skäl till brott mot tillträdesförbudet, såsom räddningsinsats, för att vi ska besluta bevilja ansökan om radering.

Tillsynsmyndighet för vår kameraövervakning är Datainspektionen .

Kameraövervakning

KameraövervakningPersonbil förbjuden

Personbil med släpkärra förbjuden

Av säkerhetsskäl får personbilar med släpkärra inte längre vistas i HGAB täkter.Infart från Rv 87 till HGAB Porfyrtäkt vid Porfyrberget Lemrå, Bispgården

Infart från Rv 87 till Porfyrberget Lemrå, BispgårdenHGAB Porfyrtäkt vid Porfyrberget Lemrå, Bispgården

Porfyrberget Lemrå, BispgårdenEn skylt med skyddsföreskrifter vid infarten till Porfyrtäkt vid Porfyrberget Lemrå, Bispgården

Skyddsföreskrifter i våra täkter. Skylt vid Porfyrberget Lemrå, BispgårdenEn skylt med skyddsföreskrifter vid infarten till moräntäkten i Byn

Skyddsföreskrifter i våra täkter. Skylt vid moräntäkten i BynEn skylt med skyddsföreskrifter vid infarten till bergtäkten i Guxås

Skyddsföreskrifter i våra täkter. Skylt vid bergtäkten Tjärnberget, GuxåsEn skylt med skyddsföreskrifter vid infarten till bergtäkten i Västby

Skyddsföreskrifter i våra täkter. Skylt vid bergtäkten Orrmyrberget, VästbyFlygskanning av Porfyrberget Lemrå, Bispgården

HGAB mäter regelbundet brytningsområden och upplag, med modern skannings- och analysteknik

Sidan uppdaterades senast 2021-01-08.