Riktprislista per 2019-08-20

Exakt pris för material respektive transport skiljer mellan olika täkter. Kontakta oss för bindande offert.

Lastning, transport, lossning samt kund hämtar själv

Privatpersoner får inte vistas i våra täkter. All hämtning av grus med bilsläp, traktorvagn osv är helt hänvisat till närupplag vid HGAB verkstadsplan i Helgum. Olaga intrång i våra täkter beivras med polisanmälan och kan enligt Brottsbalken ge upp till två års fängelse.

Lastbilschaufförer och annan personal från kundföretag ska vid hämtning av grus hos oss bära ID06 samt följa våra säkerhetsföreskrifter om varselklädsel, personlig skyddsutrustning osv. Kontakta produktionschef Johan Granlund i god tid innan ni första gången kör till nån av våra täkter, för att tilldelas personlig PIN-kod till hjullastarens startspärr för det fall att täkten råkar vara obemannad. Johan nås via mejl på Epostadressen till Johan och på mobiltelefon 070 - 33 75 388.

Riktprislista för grus

Material: Typisk användning: Riktpris [kr/ton, exkl. moms], fritt lastat på bil: Riktpris [kr/ton, inkl. moms], fritt lastat på bil:
0/4 stenmjöl Gångväg, fotbollsplan, underlag för marksten & plattor mm. 78 98
0/4 natursand Leksand, sandlåda, betongmassa. 244 305
0/6 kubicerat Betonggrus. 95 119
0/8 bergkross Gjutning, fyllning, plattsättning, jordförbättring, plantering (tillsammans med gräsklipp). 78 98
0/8, 0/4, 2/6 saltblandad Vintersand / Halkstopp. <em>Välj porfyr för dammfri vintersand</em>. 130 163
0/18 bergkross Obundet slitlager till grusväg, parkeringsplats och planer. 88 110
0/32 bergkross Obundet bärlager till väg, P-plats och uppställningsplan. Underballast för förstärkning. 78 98
0/90 bergkross Obundet förstärkningslager till väg, P-plats och plan. 76 95
0/150 bergkross Obundet otrafikerat förstärkningslager till väg, P-plats och plan. Underballast för frostskydd. 70 88
Råberg utan skut Fyllning, terrassering, skyddslager. 51 64
8/16 natursingel Slottsträdgård, kyrkogård, hundgård. 285 356
4/8 makadam kkv7 Gårdsplan, stensättning, jordförbättring. 176 220
8/11 makadam kkv7 Asfaltsten. 187 234
11/16 makadam kkv7 Asfaltsten. 171 214
8/16 makadam kkv7 Gårdsplan, dränering. Asfaltsten. 166 208
16/32 makadam kkv7 Infräsning i gammalt sandigt bärlager, dränering. Järnvägsmakadam II. 106 133
32/63 makadam kkv7 Järnvägsmakadam klass I. Infräsning i gammalt sandigt förstärkningslager. 114 143
30/110 natursingel Fisklekplats i vattendrag m.m. 325 406
Morän 0/16 Slitlager till grusväg. Stödremsa till asfaltkant. 55 69
Morän 0/32 Bärlager till grusväg. 54 68
Morän 0/45 Förstärkning av grusväg. 53 66
Morän 0/150 Tätande fyllningar, t.ex. under trummor. 53 66
Matjord Rabatter, gräsmatta. Dagspris Dagspris

Sortimentguide med hänseende till AMA

Tabell med AMA-beteckningar och HGABs materialutbud
Ladda hem vår sortimentguide
(PDF).

Allmänna bestämmelser och prisindex

Vid köp av ballast är praxis att åberopa branschens sedvänjor Allmänna bestämmelser för köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet (ABM 07) samt Leveransklausuler för byggbranschen 2008, med de ändringar och tillägg som framgår av dokumentet ABM 07 - Ballast .

För leveranser längre fram i tiden tillämpar vi normalt indexreglering. För ballastmaterial använder vi Svensk bergmaterialindustris Bergmaterialindex .
För lastbilstransporter använder vi Sveriges Åkeriföretags Lastbilstransportindex T16SÅE3md .

Sidan uppdaterades senast 2019-08-20.