Riktprislista per 2020-12-18 för grus

Kontakta oss för bindande offert, gärna via vårt kontaktformulär.

Lastning, transport, lossning samt kund hämtar själv

Privatpersoner får inte vistas i våra täkter. All hämtning av grus med bilsläp, traktorvagn osv är helt hänvisat till närupplag vid Västergransjö terminal, vid vår verkstad & kontor. Olaga intrång i våra täkter beivras med polisanmälan och kan enligt Brottsbalken ge upp till två års fängelse.

Lastbilschaufförer och annan personal från kundföretag ska vid hämtning av grus hos oss bära ID06 samt följa våra säkerhetsföreskrifter om varselklädsel, personlig skyddsutrustning osv.

Användningsområden och riktprislista för grus

Pristillägg förekommer, se under prislistan.

Pris för leverans med lastbil, se under fliken ’Tjänster’.

För grus som hämtas vid Västergransjö terminal tillkommer fast pris för lastbilstransport från täkt till terminalen med för Porfyr (fraktad från Porfyrberget) 50 kr per ton inklusive moms och för övrigt grus 25 kr per ton inklusive moms.

För järnvägsmakadam vid Ledinge terminal tillkommer terminaltillägg enligt offert för lastbilstransport från Porfyrberget.

Material (klicka för foto på grussorten): Typisk användning: Riktpris [kr/ton, exkl. moms], fritt lastat på bil: Riktpris [kr/ton, inkl. moms], fritt lastat på bil:
0/2 stenmjöl Gångväg, fotbollsplan, underlag för marksten & plattor mm. 58 72
0/4 stenmjöl Gångväg, fotbollsplan, underlag för marksten & plattor mm. 78 98
0/4 natursand Leksand, sandlåda, betongmassa. 244 305
0/6 kubicerat Betonggrus, markbäddssand. 135 169
0/8 bergkross Gjutning, fyllning, plattsättning, jordförbättring, plantering (tillsammans med gräsklipp). 78 98
0/6 saltsand Vintersand för halkbekämpning på landsväg. 2 % vägsalt. 130 163
0/8 Skogsgrusblandning Grov vintersand för halkbekämpning på grusvägar. 1 % vägsalt och hög andel 4/8 mm 130 163
0/16 bergkross Obundet slitlager till grusväg, parkeringsplats och planer. 90 113
0/32 bergkross Obundet bärlager till väg, P-plats och uppställningsplan. Underballast för förstärkning. 85 106
0/90 bergkross Obundet förstärkningslager till väg, P-plats och plan. 82 103
0/150 bergkross Obundet otrafikerat förstärkningslager till väg, P-plats och plan. Underballast för frostskydd. 70 88
Råberg utan skut Fyllning, terrassering, skyddslager. 51 64
8/16 natursingel Slottsträdgård, kyrkogård, hundgård. 285 356
2/6 makadam Trädgårdsgångar, gårdsplaner, i rabatter samt dammfri halkstopp. 195 244
4/8 makadam kkv7 Asfaltsten. 176 220
4/8 makadam Gårdsplan, stensättning, jordförbättring, halkbekämpning, dräneringsgrus i markbädd, markbäddssand (efter skopblandning med 50 % 0/8 bergkross). 115 144
8/11 makadam kkv7 Asfaltsten. 187 234
8/11 makadam Gårdsplan. 141 176
11/16 makadam kkv7 Asfaltsten. 171 214
11/16 makadam Gårdsplan. 125 156
8/16 makadam kkv7 Asfaltsten. 166 208
8/16 makadam Gårdsplan, dränering, dräneringslager i markbädd. 121 151
8/22 makadam Till bitumenindränkt makadam (IM). 130 163
16/32 makadam kkv7 Infräsning i gammalt sandigt bärlager, dränering, spridningslager i markbädd. Järnvägsmakadam II. 106 133
32/63 makadam kkv7 Järnvägsmakadam klass I. Infräsning i gammalt sandigt förstärkningslager. 114 143
30/110 natursingel Fisklekplats i vattendrag m.m. 325 406
Morän 0/16 Slitlager till grusväg. Stödremsa till asfaltkant. 55 69
Morän 0/32 Bärlager till grusväg. 54 68
Morän 0/45 Förstärkning av grusväg. 53 66
Morän 0/150 Tätande fyllningar, t.ex. under trummor. 53 66
Matjord Rabatter, gräsmatta. Dagspris Dagspris

Pristillägg

  • Vintertillägg under perioden 1 november – 15 april: 5 kronor per ton.
  • Vid leverans debiteras transporten enligt vår transportprislista (se under tjänster eller enligt offert).
  • Faktureringsavgift tillkommer med 25 kronor.
  • Dröjsmålsränta tillkommer med 2 procent per månad efter angivet förfallodatum på fakturan.
  • Lagstadgad påminnelseavgift tillkommer.

Övrigt

  • Gällande miljö- och täktavgift ingår med 0,50 kronor per ton.
  • Morän säljs inte vintertid.
  • Samtliga priser gäller i mån av tillgång till produkterna.
  • Vi levererar även vägprodukter som vägsalt, vägtrummor, fiberduk (geotextil), geonät, kabelskyddsrör och vägmärken med stolpar. Offereras på förfrågan.

Naturvårdsverkets faktablad om grus till markbäddar

Naturvårdsverkets faktablad om markbäddar

Sortimentguide med hänseende till AMA

Tabell med AMA-beteckningar och HGABs materialutbud
Ladda hem vår sortimentguide
(PDF).

Sidan uppdaterades senast 2021-01-08.