Materialåtgång

Vi säljer grusmaterial per ton, vägt med våra hjullastares moderna vågar. Till hjälp för att uppskatta den mängd grus som behövs till er fyllning finns HGAB:s kalkylator nedan. Observera att ditt behov i ton skiljer sig beroende på vilket grusmaterial du vill använda, eftersom materialets halt av luft och därmed dess densitet varierar. Kalkylatorn justerar densiteten till det grusmaterial du angett. Det är också viktigt att räkna med en extra marginal för packning, eftersom materialet får lägre volym beroende på hur rejält det komprimeras med vattning och vältning efter att ha tippats av flaket. Olika material kompakteras olika mycket. Även justering för packning utförs av kalkylatorn.

För att uppskatta hur många ton grus du kan tänkas behöva, anges nedan ditt projekts bredd, längd och djup samt önskad typ av grusmaterial. Kalkylatorn justerar automatiskt uppskattad densitet till det material du valt och räknar fram volym och uppskattad minsta vikt grus att beställa. Kom ihåg att lägga till en viss mängd grus för ert spill liksom för fyllning utöver den rektangulära "låda" som kalkylatorn hjälpt dig räkna på.

Ditt projekt

m
m
dm

Estimerad materialåtgång

m3
ton/m3
%
ton
ton

Sidan uppdaterades senast 2021-01-08.