Maskintjänster

Transporter

Riktpriser för transport på lastbil utan släp är:

  • På rak bred "lättsam" väg: Fyraxlig lastbil med upp till 19,5 ton eller 14 m3 grus: 1 100 kr inkl moms per timme.
  • På smal eller krokig "svår" väg: Treaxlig lastbil med upp till 15 ton eller eller 10 m3 grus: 960 kr inkl moms per timme.

Krav på fri väg i enlighet med Väglagen.

Är det mycket god framkomlighet, hög bärighet (BK4) och ordentlig vändmöjlighet för långa åttaaxliga ekipage med släp, debiteras 1565 kr inkl moms per timme för transport av upp till 48 ton (70 ton bruttovikt) eller 34 m3 grus.

Lastbilarna hinner ca 25 km (inkl returkörning) per timme körtid.

Film från REV om slyröjning av enskild väg

Slyröjning av enskild väg.

Riktprislista maskintjänster 2019-06-01

Tjänst: Pris:
Hjullastare Volvo L90B 900 kr/tim
Hjullastare Volvo L120 - L120E 1000 kr/tim
Hjullastare Volvo L180E Enligt offert
Dumper Volvo A25C 875 kr/tim
Grävmaskin Cat 330F 1200 kr/tim
Tillägg för hammare 600 kr/tim
Hyvling med underbett på lastbil, tillägg 200 kr/tim
Harpa Enligt offert

Moms och ev. trailerkostnad tillkommer.

I maskinpriset ingår förare under ordinarie arbetstid vardagar.

Tillägg för arbete på obekväm arbetstid & övertid 2019-06-01

  • Övertid utom ord. arbetstid 06:00 - 16:30: 145 kr/tim
  • OB I (vardag 18:00 - 06:00, lördag 00:00 - 06:00, helgdagsafton 00:00 - 12:00): 75 kr/tim
  • OB II (lördag 06:00 - 24:00, helgdagsafton 12:00 - 24:00, helg 00:00 - 24:00): 130 kr/tim

Moms tillkommer.

Sidan uppdaterades senast 2019-08-20.