Konsulttjänster

Konsulttjänster inklusive expertvittnesmål, granskningar och föreläsningar inom vägteknik och vägsäkerhet, civ ing Johan Granlund: 1300 kr/tim + moms.

Referensuppdrag av Johan, urval:

Sidan uppdaterades senast 2020-11-25.