Kunskap för hållbarare infrastruktur och bättre miljö med produkter från Helgums Grus AB

Minimera stadsluftens partikelhalt

Halkbekämpa med vintersand av hårda bergarter och där ”nollmaterialet” finare än 1 eller 2 mm har både siktats och tvättats bort

Bra halkbekämpning sparar miljontals kr!

Tillverka asfaltslitlager av dubbdäckstålig ”hård” ballast även i finkorniga fraktioner, inte hårt enbart i grovfraktionen


Tågförseningar varje dygn, pga instabila järnvägsbankar med för lite & för dålig järnvägsmakadam


Packning är viktigt för att ge vägar och järnvägar god bärighet

Observera att bra resultat vid packning av bergkross förutsätter att materialet är tillräckligt fuktigt. På vägbyggen krävs normalt vattning i samband med packningsarbetet.

Film om packning vid vägbygge

Packning vid vägbygge.

Film om packning av Järnvägsmakadam under räls och syllar

Packning av Banverksmakadam under räls och syllar på järnväg.

Sidan uppdaterades senast 2018-11-30