Hållbarare infrastruktur & bättre miljö med produkter från HGAB

Minimera stadsluftens partikelhalt

Halkbekämpa med dammfri halkstopp av stålhård porfyr och där ”nollmaterialet” finare än 2 mm har siktats bort

Bra halkbekämpning sparar miljontals kr!

Tillverka asfaltslitlager av dubbdäckstålig stålhård porfyr även i finkorniga fraktioner, inte hårt material enbart i grovfraktionen


Tågförseningar varje dygn, pga instabila järnvägsbankar med för lite & för dålig järnvägsmakadam


Packning är viktigt för att ge vägar och järnvägar god bärighet

Observera att bra resultat vid packning av bergkross förutsätter att materialet är tillräckligt fuktigt. På vägbyggen krävs normalt vattning i samband med packningsarbetet.

Film om packning vid vägbygge

Packning vid vägbygge.

Film om packning av Järnvägsmakadam under räls och syllar

Packning av Järnvägsmakadam under räls och syllar på järnväg.

Asfaltboken

Asfaltboken är en läro- och uppslagsbok om asfaltteknik som Johan är medförfattare till.

Enskilda vägar

Johan är invald i Förbundsstyrelsen för Riksförbundet Enskilda Vägar .

Trafikverket Enskilda Vägar .

REV förbundsstyrelse 2019

REV förbundsstyrelse 2019

NTF Västernorrland

Efter nominering av Sveriges Åkeriföretag är Johan invald i styrelsen för Västernorrlands läns trafiksäkerhetsförbund .

Mötesplatsen för Sveriges bilister – Riksförbundet M Sverige

Johan är framröstad till förste ledamot i Riksförbundet M Sveriges högsta beslutande organ; M-Kongressen. Till M-Kongressen 2018 var Johan initiativtagare och medförfattare till 11 % av alla motioner.

International Forum for Road Transport Technology, IFRTT

Johan är invald i styrelsen för International Forum for Road Transport Technology . Han har vid samtliga Heavy Vehicle Transport Technology symposier sedan 2010 presenterat uppsatser med ny kunskap för ökad vägsäkerhet och om tunga fordons växelverkan med väg.

Krönika i Svensk Åkeritidning

Sidan uppdaterades senast 2020-11-25.