Hållbarare infrastruktur & bättre miljö med produkter från HGAB

Minimera stadsluftens partikelhalt

Halkbekämpa med dammfri halkstopp av stålhård porfyr och där ”nollmaterialet” finare än 2 mm har siktats bort

Bra halkbekämpning sparar miljontals kr!

Tillverka asfaltslitlager av dubbdäckstålig stålhård porfyr även i finkorniga fraktioner, inte hårt material enbart i grovfraktionen


Tågförseningar varje dygn, pga instabila järnvägsbankar med för lite & för dålig järnvägsmakadam


Packning är viktigt för att ge vägar och järnvägar god bärighet

Observera att bra resultat vid packning av bergkross förutsätter att materialet är tillräckligt fuktigt. På vägbyggen krävs normalt vattning i samband med packningsarbetet.

Film om packning vid vägbygge

Packning vid vägbygge.

Film om packning av Järnvägsmakadam under räls och syllar

Packning av Banverksmakadam under räls och syllar på järnväg.

Asfaltboken

Asfaltboken är en läro- och uppslagsbok om asfaltteknik som Johan är medförfattare till.

Riksförbundet Enskilda Vägar

Trafikverket Enskilda Vägar

Sidan uppdaterades senast 2019-08-20.