Prisindex

För leveranser längre fram i tiden tillämpar vi normalt indexreglering.
För ballastmaterial använder vi Svensk bergmaterialindustris Bergmaterialindex .
För lastbilstransporter använder vi Sveriges Åkeriföretags Lastbilstransportindex T16SÅE3md .

Sidan uppdaterades senast 2020-11-25.