Allmänna bestämmelser

Vid köp av ballast är praxis att åberopa branschens sedvänjor Allmänna bestämmelser för köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet (ABM 07) samt Leveransklausuler för byggbranschen 2008, med de ändringar och tillägg som framgår av dokumentet ABM 07 - Ballast .

För transport på lastbil är praxis att åberopa Sveriges Åkeriföretags sedvänja Allmänna Bestämmelser för Transporter (Alltrans 2007 ).

Sidan uppdaterades senast 2021-01-08.