Välkommen till Helgums Grus AB!

Stålhård porfyr till hållbara byggprojekt i XYZ-län!

Helgums Grus (HGAB) säljer krossade och sorterade grusmaterial från egna täkter till asfaltverk, betongstationer, entreprenadföretag, energiföretag, skogsbolag, industri, offentlig sektor, vägföreningar och privatpersoner m.fl.

Företagets specialitet är högkvalitativ CE-godkänd ballast och dammfri vintersand av bergarten porfyr. Vår porfyr har lika hög hårdhet som svenskt stål (7 Moh ) och ger dubbdäcksresistenta slitlager av asfalt och cementbetong. Vår vackert rödlila porfyr ger hållbart vägmaterial samt unikt hård vintersand som inte mals till luftburna dammpartiklar under stadsbussars tungt belastade styrdäck.

HGAB levererar gruset med moderna klimatsmarta högkapacitetslastbilar. Vi kan även erbjuda justering av gruset, utfört med hyvelblad under en av våra lastbilar.

Schakt- och terrasseringsarbeten utförs med grävmaskin, hjullastare och dumper.

Vi levererar järnvägsmakadam i möjligaste mån på järnvägsvagnar, lastade på Ledinge terminal.

Makadamtåg

Sidan uppdaterades senast 2021-01-08.